Cenník platný od 01.11.2022

 • Pri výkonoch, ktoré nemajú liečebný účel, nespadajú do zdravotného poistenia, prípadne sú na vlastnú žiadosť (napr. ak klient nechce ísť cez ZP)
 • Vyšetrenie pre sociálne účely v prípade, že pacient nemá žiadanku zo Sociálnej poisťovne, taktiež spadá k vyšetreniam, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia

Psychologické vyšetrenie z dôvodov iných ako zdravotné (pre sociálne účely a iné) podľa charakteru a zamerania

 • Komplexné vyšetrenie: 80€
 • Parciálne vyšetrenie: 50€

Psychoterapia a poradenstvo mimo ZP (do 50 min)

 • Individuálna: 75€
 • Skupinová (5-8 členov): 20€/osoba
 • Párová: 75€
 • Rodinná (3 členovia a viac): 80€

Vyšetrenie vodičov

 • Vyšetrenie vodiča (1. skupina): 70€
 • Doplňujúce testovanie vodiča: 30€
 • Rozšírenie vodičského preukazu žiadateľov o sk. C+E, ev. D+E: 80€
 • Rozšírenie o sk. E u držiteľov VP sk. C, D (do 6 mesiacov od vyšetrenia pre uvedené skupiny): 30€
 • Rozšírenie vodičského preukazu o sk. C+D (naraz): 80€
 • Vodiči dôchodcovia (skupina B, invalidi): 50€
 • Vyšetrenie vodičov na zákl. rozhodnutia polície: 110€
 • Vyšetrenie inštruktora autoškoly: 80 €
 • Vystavenie duplikátu posudku alebo dokladu vodiča: 5€
 • Vystavenie duplikátu z absolvovania odborného poradenstva: 5€
 • Odborné skupiny – poradenstvo pre vodičov (na základe rozhodnutia Polície – podľa vyhlášky č. 313/2011 Z. z.): 300€

Zbrojný preukaz, SBS

 • Vyšetrenie na zbrojný preukaz: 100€
 • Vyšetrenie pre prácu v SBS (bez zbrane): 80€
 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na prácu s deťmi: 100€

Profesionálny manažment pacienta

 • (objednávanie, organizačné telefonické/elektronické konzultácie,
  administratíva nad rámec zdr.starostlivosti, poskytovanie odborných písomných materiálov a pod.): 10€ / sedenie

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín

 • Poskytnutie služieb mimo ordinačných hodín: príplatok 50 % ceny úkonu

Dohodnuté termíny stretnutí sú považované za záväzné. Prípadné zmeny je potrebné nám oznámiť minimálne 24 hodín dopredu. Pri zrušení sedenia po tomto časovom limite alebo v prípade neoznámeného nedostavenia sa, je účtovaný kompenzačný poplatok 20 €