Klinický psychológ, psychoterapeut, dopravný psychológ, odborný garant

Strednú školu som skončil ako tlačiar na polygrafických strojoch avšak už počas štúdia vo mne dozrievalo rozhodnutie študovať psychológiu. Preto som všetku svoju motiváciu a energiu venoval príprave na štúdium a v roku 2002 ma prijali na Filozofickú fakultu PU v Prešove. Po skončení štúdia som chcel pracovať so závislosťami, čo sa mi aj splnilo. V roku 2008 ma prijali na Prednej Hore za psychológa, kde som sa mohol venovať skupinovej, individuálnej či rodinnej terapii a psychodiagnostike. Mám za sebou 8 ročnú prax na pozícii psychológa v spoločnosti zaoberajúcej sa závislosťami a teda bohaté skúsenosti v oblasti terapie a diagnostiky. Absolvoval som 7 rokov supervízie pod vedením PhDr. Miloša Šlepeckého, 5 rokov supervízie pod vedením PhDr. Martina Chilíka a 5 rokov supervízie pod vedením MUDr. Vladimíra a MUDr. Margaréty Velických. Mám absolvovanú dlhodobú individuálnu psychoterapiu pri PhDr. Ľudmile Bartókovej. Mám ukončenú atestáciu z klinickej psychológie a rigorózne konanie v odbore sociálna práca na Prešovskej univerzite. V lete 2015 prišiel impulz otvoriť si vlastnú prax. Podarilo sa a od septembra 2015 som poskytoval terapeutické, poradenské, lektorské a psychodiagnostiké služby vo svojom súkromnom psychologickom centre v Revúcej. Na jeseň 2016 som ukončil pracovný pomer v OLUP n.o Predná Hora ako aj vlastnú psychologickú prax v Revúcej a od decembra 2016 som začal pracovať vo výkone trestu v Sučanoch na zdravotníckej pozícii klinického psychológa. A popri tomto úväzku som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo vlastnom Psychologickom centre v Martine. Zároveň som ukončil dlhodobý psychoterapeutický výcvik v geštalt psychoterapii a vykonávam aj znaleckú činnosť v odbore klinická psychológia detí a klinická psychológia dospelých. V roku 2018 som sa stal členom komory psychológov a členom slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti kde som zapísaný v zozname psychoterapeutov.


Predchádzajúca pracovná prax:

 • 08/2008 – 11/2016 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora – práca so závislosťami
 • 09/2015 – 11/2016 Psychologické centrum Ďanovský – vlastná súkromná psychologická prax v Revúcej
 • 12/2015 – 11/2016 Psychcen-PKN s.r.o Tornaľa-Revúca, denný psychiatrický stacionár – spolupráca
 • 02/2016 – 08/2021 Liga za duševné zdravie, online poradňa – externý pracovník
 • 12/2016 – 06/2022 Súkromná psychologická prax v Martine ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia
 • 05/2016 – 01/2023 Znalecká činnosť v odbore klinická psychológia dospelých
 • 12/2016 – 01/2023 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých – klinický psychológ
 • 11/2017 – 01/2023 znalecká činnosť v odbore klinická psychológia detí

Súčasná psychologická prax:

 • Od 11/2017 certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia
 • Od 2018 som členom komory psychológov
 • Od 2018 som členom slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti zapísaný v zozname psychoterapeutov
 • Od 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR – poskytovanie konzultačných služieb v rámci poradne „Odpovedáme rodičom a pedagógom“ na portáli www.infodrogy.sk
 • Od 11/2021 Cerfifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia
 • Od 04/2022 Psychologická ambulancia Via Sano, s. r. o. – dopravný a klinický psychológ, psychoterapeut
 • Od 08/2022 Odborný garant Psychologickej ambulancie Via Sano, s. r. o.